Opleiding Nederlandse Bond voor de Diensthond

25,00

De NBvdD is opgericht en gevestigd te Amsterdam, 25 september 1931.
De NBvdD is erkend bij Koninklijk Besluit van 6 mei 1932, nummer 37.
De NBvdD heeft in tussenliggende periode meer dan 21.500 combinaties gecertificeerd, voor zowel de overheid (politie/justitie/defensie) als in de laatste decennia voor de Beveiligingsbranche.
De NBvdD certificeert al geruime tijd de combinaties van geleider en hond in de discipline “Speurhond Explosieven”.
De NBvdD heeft in nauw overleg met het Ministerie van Justitie bewerkstelligd dat alle combinaties die zich aanmelden voor de discipline “Beveiliging Speurhond explosieven”, vallen onder de werking van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureau’s (Wpbr). Richtlijn Min. van Justitie d.d. 24-01-2006